OPTY CHODZIEŻ

Walne Zgromadzenie członków K.Ż. "OPTY"

artykułów / Ogólne informacje
Data: 22 Gru, 2009 - 18:38

Członkowie Klubu Żeglarskiego „OPTY”w Chodzieży

Zarząd Klubu Żeglarskiego  „OPTY”  w Chodzieży ul. Żeromskiego 33 zwołuje na dzień 6 stycznia  2010r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu. Zebranie odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży przy  ul. Staszica o godzinie 17:00Porządek obrad:                 1. Otwarcie Zebrania,     2. Wybór przewodniczącego i protokolanta,      3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i jego zdolności do podjęcia uchwał,   4. Zatwierdzenie porządku obrad,    5. Wybór Komisji Wyborczej ( 3 os.) i Komisji Wniosków (3 os.)     6. Przedłożenie sprawozdania finansowego za rok 2009,      7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2005-2009,      8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za lata 2005-2009,       9. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2009,        10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,   11.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej,      12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych,      13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wpisowego i składek członkowskich na rok 2010,     14. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej      15. Wolne głosy,      16. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej,        17. 3 minuty przerwy na ukonstytuowanie się nowych Władz,       18. Ogłoszenie wyników ukonstytuowania się nowych władz,       19. Wystąpienie nowego Prezesa Klubu Żeglarskiego „OPTY”,     20. Przyjęcie sprawozdania Komisji Wniosków,      21. Zamknięcie zebrania,

                                
Artykuł ze strony OPTY CHODZIEŻ
http://www.opty.trz.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
http://www.opty.trz.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=123