OPTY CHODZIEŻ

Zawiadomienie o Regatach

artykułów / Regaty - informacje
Data: 16 Kwi, 2010 - 21:24



ZAWIADOMIENIE O REGATACH

V Regaty Żeglarskie o „Srebrną Szeklę Szwajcarii Chodzieskiej”

Chodzież 08 – 09 maja 2010r.

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich żeglarzy oraz sympatyków żeglarstwa na V Regaty Żeglarskie o „Srebrną Szeklę Szwajcarii Chodzieskiej”. Życzymy żeglarzom prawego halsu oraz wszystkim obecnym na naszej imprezie wspaniałej zabawy.




ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1. CEL REGAT I ORGANIZATOR

Regaty są imprezą żeglarską, której celem jest rozwijanie żeglarskich umiejętności wśród młodzieży i dorosłych, sportowe współzawodnictwo oraz poznanie Ziemi Chodzieskiej. Organizatorem regat jest Klub Żeglarski "OPTY" w Chodzieży.

2. TERMIN I MIEJSCE REGAT

Regaty odbędą się w dniach 08-09.05.2010 r. w Chodzieży na jeziorze Miejskim. Baza regat- Przystań Klubu Żeglarskiego "OPTY" .

3. KLASY JACHTÓW: Omega sport, Omega standard oraz Finn

4. UCZESTNICTWO

W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni przez kluby i sekcje żeglarskie lub indywidualnie.

Zgłoszenia wstępne telefonicznie : tel. kom. 0-515-227-466 - Eugeniusz Lasota. Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w sekretariacie Kż "OPTY" w dniu 08.05.2010 r.w godz. 7.30 do 9.00.

Warunkiem dopuszczenia zawodników do regat jest przedłożenie Komisji Sędziowskiej następujących dokumentów:

a/ czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy

b/ patent żeglarza jachtowego - sternik jachtu klasy Omega

c/ wpis w książeczce żeglarskiej lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa

d/ ubezpieczenie OC dla zgłaszanego jachtu

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REGAT

Regaty przeprowadzone będą w/g przepisów ISAF 2009-2012, niniejszego zawiadomienia oraz instrukcji żeglugi, która zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń K.S. wraz z mapkami trasy w dniu 08.05.2010 r. Planuje się przeprowadzenie 5-ciu wyścigów. W przypadku przeprowadzenia co najmniej 4 wyścigów, najgorszy rezultat zostanie odrzucony. Regaty uznane będą za ważne przy przeprowadzeniu co najmniej 1 wyścigu.

6. RAMOWY PROGRAM REGAT

08.05.2010 r.- sobota

7.30-9.00 - przyjazd ekip, przyjmowanie zgłoszeń ostatecznych, odprawa kierowników ekip

10.00-10.15 - uroczyste otwarcie regat.

10.50 - start do 1 wyścigu. - termin dalszych wyścigów określa SG.

ok.14.00–15.00 - przerwa obiadowa

09.05.2010 r. - niedziela

10.00 - start do wyścigów wg ustaleń SG.

15.00 - zakończenie regat

7. OCENA WYNIKÓW

Wszyscy zawodnicy startujący w regatach punktowani będą w/g punktacji indywidualnej, system „małych punktów”. Klasa Omega jest punktowana w Pucharze POZŻ 2010

8. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Obowiązkiem każdego startującego jest indywidualne wyposażenie w środki ratunkowe. Za stan techniczny i niezatapialność łodzi, oraz posiadanie środków ratunkowych odpowiedzialny jest zgłaszający.

9. OPŁATY I INFORMACJE PRAKTYCZNE

Klub Żeglarski „OPTY” nie pobiera wpisowego do regat. Samochody transportujące sprzęt oraz osobowe mogą parkować wyłącznie w miejscach wyznaczonychprzez organizatora.

10. UWAGA

Dla każdego uczestnika zapewniamy ciepły posiłek .



Artykuł ze strony OPTY CHODZIEŻ
http://www.opty.trz.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
http://www.opty.trz.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=125